szkolenie łuków
szkolenie łuków

© 2019 by SPID Radosław Burdach. Created with WebWave CMS

Szkoleniowo - Projektowy Warsztat Inżynierii Drogownictwa

SPID

Radosław Burdach

tymczasowa organizacja

Oferujemy wykonanie usług w zakresie konserwacji urządzeń transportu bliskiego - wózki podnośnikowe wszystkich typów.

 

Koszty konserwacji dla danego urządzenia ustalane są indywidualnie.

cena:    już od 100,00  zł  za urządzenie  + koszty wykonania Resursu - wycena indywidualna

 

 

     Wszystkie urządzenia podlegające pod dozór techniczny mogą być eksploatowane tylko i wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez lokalny oddział Urzędu Dozoru Technicznego, gdy posiadają ważną decyzję dopuszczająca do eksploatacji oraz gdy prowadzono jest terminowo konserwacja urządzenia przez uprawnionego konserwatora.

 

 

     Regularne i rzetelne przeprowadzenie wszystkich niezbędnych przeglądów wózków widłowych ma na celu zapewnienie ich prawidłowego oraz bezpiecznego funkcjonowania. P.Osobą odpowiedzialną za wykonywanie przeglądów wózków widłowych jest konserwator.

Przeglądy konserwacyjne powinny odbywać się:

 • co 30 dni - dla pojazdów z pełnym dozorem technicznym;
 • co 60 dni - dla pojazdów z ograniczonym dozorem technicznym.

Istnieje jednak kilka okoliczności, które mogą wpłynąć na konieczność zmiany terminu wykonania przeglądu wózka widłowego. Jednym z nich jest wykrycie poważnej usterki pojazdu. W takim przypadku, zaraz po dokonaniu naprawy, zaleca się (poza zamieszczeniem stosownego wpisu w dzienniku konserwacji wózka) przeprowadzenie doraźnego badania eksploatacyjnego, mającego na celu potwierdzenie usunięcia wszelkich nieprawidłowości.

       Innym przypadkiem, w którym nie zostanie zastosowany okres 30/60 dni pomiędzy poszczególnymi przeglądami jest dostosowanie się do wytycznych producenta pojazdu, które mogą stanowić, iż zaleca się znacznie rzadsze przeprowadzanie przeglądów wózków widłowych, np. co 3 lub co 6 miesięcy. W takim wypadku właściciel pojazdu powinien sugerować się zaleceniami producenta, które mają pierwszeństwo nad innymi bardziej ogólnymi wytycznymi.

 

Głównym zadaniem konserwatora wózków widłowych jest dbanie o ich właściwy stan techniczny.

 

Konserwator powinien:

 • kontrolować stan techniczny pojazdu 
  • poziom zużycia opon;
  • stan i zużycie wideł oraz łańcuchów;
  • działanie układów: hamulcowego oraz kierowniczego;
  • szczelność układu hydraulicznego;
  • właściwe oznakowanie pojazdu.
 • sprawdzać stan elementów odpowiadających za bezpieczeństwo;
 • kontrolować działanie urządzeń sterujących oraz sygnalizacyjnych;
 • dbać o poprawne działanie urządzeń oświetleniowych;
 • czuwać nad właściwą obsługą pojazdu;
 • usuwać usterki i awarie;
 • wykonywać regularnie i rzetelnie niezbędne przeglądy konserwacyjne wraz z wprowadzeniem odpowiednich adnotacji w Dzienniku konserwacji wózka;
 • podejmować decyzję o wyłączeniu pojazdu z eksploatacji, jeżeli nie spełnia on wymogów i norm.To bardzo ważne, aby wszelkie naprawy wózków jezdniowych były wykonywane na bieżąco, wyłącznie przez uprawnione do tego osoby. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo oraz wydajną pracę.

Konserwacja wózków podnośnikowych wszystkich typów

 

Więcej informacji:

 

tel: 693 485 582     radoslawburdach@gmail.com

szkolenie łuków