szkolenie łuków

Konserwacja wózków podnośnikowych wszystkich typów

 

Więcej informacji:

 

tel: 693 485 582     radoslawburdach@gmail.com

Oferujemy wykonanie usług w zakresie konserwacji urządzeń transportu bliskiego - wózki podnośnikowe wszystkich typów.

 

Koszty konserwacji dla danego urządzenia ustalane są indywidualnie.

cena:    już od 100,00  zł  za urządzenie  + koszty wykonania Resursu - wycena indywidualna

 

 

     Wszystkie urządzenia podlegające pod dozór techniczny mogą być eksploatowane tylko i wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez lokalny oddział Urzędu Dozoru Technicznego, gdy posiadają ważną decyzję dopuszczająca do eksploatacji oraz gdy prowadzono jest terminowo konserwacja urządzenia przez uprawnionego konserwatora.

 

 

     Regularne i rzetelne przeprowadzenie wszystkich niezbędnych przeglądów wózków widłowych ma na celu zapewnienie ich prawidłowego oraz bezpiecznego funkcjonowania. P.Osobą odpowiedzialną za wykonywanie przeglądów wózków widłowych jest konserwator.

Przeglądy konserwacyjne powinny odbywać się:

 • co 30 dni - dla pojazdów z pełnym dozorem technicznym;
 • co 60 dni - dla pojazdów z ograniczonym dozorem technicznym.

Istnieje jednak kilka okoliczności, które mogą wpłynąć na konieczność zmiany terminu wykonania przeglądu wózka widłowego. Jednym z nich jest wykrycie poważnej usterki pojazdu. W takim przypadku, zaraz po dokonaniu naprawy, zaleca się (poza zamieszczeniem stosownego wpisu w dzienniku konserwacji wózka) przeprowadzenie doraźnego badania eksploatacyjnego, mającego na celu potwierdzenie usunięcia wszelkich nieprawidłowości.

       Innym przypadkiem, w którym nie zostanie zastosowany okres 30/60 dni pomiędzy poszczególnymi przeglądami jest dostosowanie się do wytycznych producenta pojazdu, które mogą stanowić, iż zaleca się znacznie rzadsze przeprowadzanie przeglądów wózków widłowych, np. co 3 lub co 6 miesięcy. W takim wypadku właściciel pojazdu powinien sugerować się zaleceniami producenta, które mają pierwszeństwo nad innymi bardziej ogólnymi wytycznymi.

 

Głównym zadaniem konserwatora wózków widłowych jest dbanie o ich właściwy stan techniczny.

 

Konserwator powinien:

 • kontrolować stan techniczny pojazdu 
  • poziom zużycia opon;
  • stan i zużycie wideł oraz łańcuchów;
  • działanie układów: hamulcowego oraz kierowniczego;
  • szczelność układu hydraulicznego;
  • właściwe oznakowanie pojazdu.
 • sprawdzać stan elementów odpowiadających za bezpieczeństwo;
 • kontrolować działanie urządzeń sterujących oraz sygnalizacyjnych;
 • dbać o poprawne działanie urządzeń oświetleniowych;
 • czuwać nad właściwą obsługą pojazdu;
 • usuwać usterki i awarie;
 • wykonywać regularnie i rzetelnie niezbędne przeglądy konserwacyjne wraz z wprowadzeniem odpowiednich adnotacji w Dzienniku konserwacji wózka;
 • podejmować decyzję o wyłączeniu pojazdu z eksploatacji, jeżeli nie spełnia on wymogów i norm.To bardzo ważne, aby wszelkie naprawy wózków jezdniowych były wykonywane na bieżąco, wyłącznie przez uprawnione do tego osoby. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo oraz wydajną pracę.
tymczasowa organizacja

Szkoleniowo - Projektowy Warsztat Inżynierii Drogownictwa

SPID

Radosław Burdach

© 2019 by SPID Radosław Burdach. Created with WebWave CMS

szkolenie łuków
szkolenie łuków