szkolenie łuków

Przeglądy okresowe dróg

 

Więcej informacji:

 

tel: 693 485 582

Podstawowe wymogi formalne, określające warunki i zakres wykonywania przeglądów dróg, wynikają przede wszystkim z następujących aktów prawnych:

 • Ustawa Prawo Budowlane  (art. 62 ust. 1, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)
 • Ustawa o drogach publicznych  (art. 20 pkt. 10, Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.)

 

Stan nawierzchni jezdni oceniamy stosując metodę:

 

Metoda wizualna BIKB-IBDM:

 • Uszkodzenia powierzchniowe

 • Odkształcenia nawierzchni

 • Spękania

 • Odwodnienie

 

Dokumentacja przekazywana w ramach przeprowadzonego przeglądu:

 

 • Protokół z kontroli okresowej, dla każdej badanej drogi, który zawiera informacje:
  • ocenę stanu nawierzchni jezdni,
  • ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz poprawności montażu oznakowania,
  • ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania poboczy utwardzonych i nieutwardzonych,
  • ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania chodników i ścieżek rowerowych,
  • ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania skrzyżowań z koleją,
  • ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  • ocenę odwodnienia dróg,
  • ocenę estetyki drogi i jej otoczenia,
 • Wpis informacji do Tabeli 5 Książki Drogi,
 • Mapy stanu nawierzchni dróg,
 • Zdjęcia nawierzchni i zdjęcia poglądowe korytarza drogi (opcjonalnie)

 

 

tymczasowa organizacja

Szkoleniowo - Projektowy Warsztat Inżynierii Drogownictwa

SPID

Radosław Burdach

© 2019 by SPID Radosław Burdach. Created with WebWave CMS

szkolenie łuków
szkolenie łuków